Hersteld Hervormde Gemeente

Ouderkerk aan den IJssel en omstreken

Agenda

Zondagschool
Zondag 22 November 2020, 14:00
Locatie Koningin Junlianaschool, Hoge Molenwerf 1, 2935CB Ouderkerk a/d IJssel

Komende activiteiten

15 mei 09:00 - 12:00
Inzameling Oud papier

15 mei 10:00 - 13:30
Kinderclub David

15 mei 16:30 -
Meisjesclub Saron

16 mei 10:00 -
Kerkdienst

16 mei 14:00 -
Zondagsschool Lageweg

16 mei 15:00 -
Zondagsschool Dorp

16 mei 18:30 -
Kerkdienst

17 mei 19:30 -
Kerkenraadsvergadering

18 mei 20:00 -
Doopzitting

21 mei 16:00 -
Weekmeditatie