Hersteld Hervormde Gemeente

Ouderkerk aan den IJssel en omstreken

  • Foto 1
  • Foto 2
  • Foto 3
  • Foto 4
20 mei 10:00 -
Kerkdienst

24 mei 08:00 - 17:00
Opbouwen Lentefair

24 mei 10:00 - 17:00
Inzamelen rommelmarktspullen Lentefair

25 mei 10:00 - 15:00
Lentefair

26 mei 10:00 -
Kerkdienst

26 mei 11:30 -
Zondagsschool Dorp

26 mei 14:00 -
Zondagsschool Lageweg

26 mei 18:30 -
Kerkdienst

28 mei 19:30 -
PCE vergadering

31 mei 19:45 -
Zangvereniging de Bovenstem