Hersteld Hervormde Gemeente

Ouderkerk aan den IJssel en omstreken

Het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen, de zorg voor gelden die nodig zijn voor de erediensten en de aanstelling van kerkelijke medewerkers is opgedragen aan kerkvoogden. Dit doen zij met medewerking en onder toezicht van notabelen.

Giften kunnen worden overgemaakt op NL25 RABO 0333 8219 04 t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente.


Dhr. J.P. Don (voorzitter)
Houtzaagmolen 38
2935 AX, Ouderkerk aan den IJssel
0180-523459
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Het bovenstaande adres is tevens het postadres van de kerkelijk ontvanger. Per e-mail is de kerkelijk ontvanger te bereiken op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Dhr. J.F. de Vries (secretaris)
IJsseldijk Noord 283
2935 CP, Ouderkerk aan den IJssel
0180-681934


Schippersavond

Als we nu door het centrum van Ouderkerk aan den IJssel lopen, zien we ze weer liggen, die prachtige binnenvaartschepen. Uitrusten na een jaar van noeste arbeid. Gelukkig was 2015 weer een goed jaar.
Kerstreces! Per traditie organiseert de kerk dan de schippersavond. Op 28 december was het weer zover. Daar kwamen ze weer binnen, stoere mannen, nog actief of gepensioneerd, maar samen verbonden met  de Hollandsche IJssel en vele andere vaarwegen. De avond werd geopend door ds. Heemskerk, welke ernstig en welmenend mediteerde over psalm 42. Toen werd de avond vervolgd met een toespraak van president-kerkvoogd van Rijnsbergen. Dankbaarheid zou je het thema van zijn toespraak kunnen noemen. De kerk wordt nu gebouwd. Wie had het 2 jaar geleden geloofd?
Er was ook gelegenheid tot het stellen van vragen aan de kerkenraad en de kerkvoogdij. Daar werd gebruik van gemaakt. In de pauzes werd geanimeerd met elkaar gesproken en werden de banden weer aangehaald. Ook ontbrak het niet aan de nodige hapjes. Dames hartelijk dank voor de bediening!
Na een interessante presentatie over kerktorens in Nederland werd de avond afgesloten. Schipper Nico Stam dankte allen voor de fijne avond en wenste ds. Heemskerk, kerkenraad en kerkvoogdij Gods onmisbare zegen toe. Na afloop werd er door velen nog gezellig nagepraat.
Schippers een goed en gezegend jaar toegewenst en tot volgend jaar Deo Volente, hopelijk dan in de nieuwe kerk! En dank weer voor de goede opkomst dit jaar.
 
Tijdens deze avond is ook het prachtige jaargedicht van en door Piet Mourik sr. voor gedragen. Altijd weer zeer bijzonder en aansprekend. Hieronder het eerste en laatste couplet.
 
De bladeren zijn weer afgevallen.
De meeste dieren staan weer op de stallen.
De bloem valt af en de plant verdort.
Dat geeft ons aan dat het winter wordt.
Zo ging er weer een jaar aan ons voorbij.
Soms in kalme bries, maar ook in stormgetij.
Voer 't levensschip belast met zorgen en gevaar.
Door God behoed naar t' einde van het jaar.
 
======================================
 
Advent in de duisternis, de nadering van t' licht.
Als Christus weer komt, in het laatste gericht.
O'HEERE kom haastiglijk, de aarde die zucht.
Velen uwer lammeren zijn de woestijn ingevlucht.
Als de bazuinen gaan schallen, zijn we dan bereid?
Die neemt Christus op in al Zijn heerlijkheid.
Daar zal eeuwig bloeien de gloriekroon.
Op 't hoofd van Davids "grote Zoon".

======================================
 
 

 

Komende activiteiten

21 april 15:30 -
huwelijksdienst

21 april 19:30 -
weekdienst

23 april 16:00 -
Weekmeditatie

23 april 18:30 - 20:00
Kinderclub Jonathan

24 april 19:30 -
Jongerendag HhJO 12-16 jaar

25 april 10:00 -
Kerkdienst

25 april 18:30 -
Kerkdienst

29 april 14:30 -
huwelijksdienst

30 april 16:00 -
Weekmeditatie

30 april 19:00 -
Bijbelsonderwijs anders begaafden