Hersteld Hervormde Gemeente

Ouderkerk aan den IJssel en omstreken

Prev Next

Op deze website vindt u informatie over onze gemeente en alle aspecten van het gemeente-zijn. Neemt u de tijd om de verschillende onderdelen te bekijken en maak kennis met ons gemeenteleven. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over deze website, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.

We nodigen u ook van harte uit om mee te luisteren met onze kerkdiensten, iedere zondag om 10:00 uur en 18:30 uur.

Voor alle genoemde tijden en plaatsen op deze website geldt: zo de Heere wil en wij leven.


Gewijzigde begintijd avonddienst

Vanwege de avondklok zullen de zondagse avonddiensten tot en met 7 februari om 18.00 uur beginnen.


Maatregelen COVID-19 - update 19 december 2020

Naar aanleiding van de landelijke maatregelen tegen het coronavirus, willen we u in deze INFORMATIEBRIEF informeren over de maatregelen die tijdens onze kerkdiensten en in onze gemeente genomen zijn. Indien u de kerkdienst bezoekt is het PROTOCOL van toepassing.  Aan de hand van een rooster vinden de uitnodigingen voor het voor het bezoeken van de kerkdiensten plaats. Het rooster voor het bezoeken van de kerkdiensten tot en met 7 februari 2021 kunt u HIER vinden.

We dringen er nogmaals op aan de gezondheidscheck voor uzelf en uw gezin te doen en als u corona gerelateerde klachten hebt, thuis te blijven. 


Live-uitzending kerkdiensten

Aangezien het op dit moment niet mogelijk is om de kerkdiensten bij te wonen in verband met het coronavirus, is het mogelijk om live mee te kijken met de kerkdiensten in onze gemeente. Onderstaand kunt u met de uitzending meekijken.

Het blijft daarnaast ook mogelijk om de diensten mee te luisteren:

Aangezien er beperkte mogelijkheid is om collecten te houden, vragen wij u vriendelijk deze per bank over te maken. Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is: NL25 RABO 0333 8219 04; het rekeningnummer van de diaconie is: NL21 RABO 0333 8108 21. Bij voorbaat dank.

De liturgie voor de kerkdiensten op 24 januari kunt u HIER inzien.


Mondkapjes-actie

In december heeft de activiteitencommissie een actie georganiseerd waarbij mondkapjes worden verkocht. Deze actie is verlengd, zolang de voorraad strekt. Meer informatie kunt u vinden op deze FLYER


Zondagsschool

Beste jongens, meisjes en ouders,

Dit bericht is voor jullie bedoeld om u/jou te informeren over de start van de zondagsschool. 

Op dit moment zijn de scholen gesloten vanwege een lockdown in ons land. Het lijkt ons goed om tijdens de periode dat de scholen gesloten zijn de zondagsschool online uit te zenden. Dit betekent dat zodra de scholen weer open gaan de online uitzendingen via de kerktelefoon weer stoppen omdat we dan weer bij elkaar komen in de school en kerk. De zondagsschool start op D.V. 17 januari. Deze uitzending zal sowieso online uitgezonden worden. Dat zal uiteraard ook weer op de site vermeld worden. 
 
De kinderen hebben een rooster gekregen. Uit dit rooster leren ze hun psalmversje en hun tekst. Wilt u als ouders de kinderen overhoren en vermelden in het rooster als ze hebben geleerd? De eerste keer dat ze op de zondagsschool komen, krijgen zij hun punten. 
 
Het zondagsschooluur begint om 15:00 (i.v.m. de jongerendienst op 24 januari start de uitzending om 13.15 uur). Net zoals de vorige keer zal er een Bijbelse vertelling zijn. Ook wordt er weer een stukje voorgelezen. De verwerking kunt u vinden op de site en printen voor de kinderen. 
 
We hebben een rooster gemaakt voor D.V. 4 weken. We hopen dat het niet nodig is om zolang de uitzendingen online te laten plaatsvinden. In het rooster kunt u ook zien waar er over verteld wordt. 
Dit kan afwijken van het rooster wat de kinderen hebben. We hebben te maken met verschillende roosters en vertellingen per groep. 
 
Rooster online zondagsschoolbijeenkomsten: 
Datum:   Thema vertelling: 
17 januari 2021   12 jarige Jezus in de tempel
24 januari 2021   Het werk van Johannes de Doper
31 januari 2021   Jezus gedoopt en verzocht
07 februari 2021   De roeping van de discipelen
 
Voor zondag 24 januari is er een verwerking voor de JONGERE en OUDERE kinderen. 
 
We hopen jullie snel weer te zien D.V.

Rooster en leerstof catechisatie

Het rooster en de leerstof voor de catechisatie is te vinden op de pagina van de catechisatie.


Protocol verenigingsleven

In dit verenigingsseizoen is het, afhankelijk van de maatregelen op die op dat moment gelden, weer mogelijk om het verenigingsleven op te starten. Hierbij dienen uiteraard wel de richtlijnen van het RIVM in acht genomen te worden. In dit PROTOCOL kunt u lezen op welke wijze daar invulling aan wordt gegeven.


 

Komende activiteiten

25 januari 19:00 -
Belijdeniscatechese

26 januari 20:00 -
Doopzitting

29 januari 16:00 -
Weekmeditatie

31 januari 10:00 -
Kerkdienst

31 januari 15:00 -
Zondagscholen

31 januari 18:00 -
Kerkdienst LET OP : aangepaste aanvangstijd

1 februari 19:15 - 19:45
Collectebonnen ophalen

3 februari 19:30 -
weekdienst

5 februari 16:00 -
Weekmeditatie

7 februari 10:00 -
Kerkdienst