Hersteld Hervormde Gemeente

Ouderkerk aan den IJssel en omstreken

Prev Next

Op deze website vindt u informatie over onze gemeente en alle aspecten van het gemeente-zijn. Neemt u de tijd om de verschillende onderdelen te bekijken en maak kennis met ons gemeenteleven. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over deze website, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.

We nodigen u ook van harte uit om mee te luisteren met onze kerkdiensten, iedere zondag om 10:00 uur en 18:30 uur.

Voor alle genoemde tijden en plaatsen op deze website geldt: zo de Heere wil en wij leven.


Maatregelen COVID-19 - update 17 oktober

Gemeente, de kerkenraad en kerkvoogdij hebben kennisgenomen van het advies van het Breed Moderamen van onze Generale Synode. Maandagavond vergaderen zij hierover en u zult uiterlijk donderdag 22 oktober via een informatiebrief op onze website worden geïnformeerd.

Voor morgen D.V. zondag 18 oktober zijn er reeds minder kerkgangers uitgenodigd middels het rooster wat met u in de Gemeenteklanken is gedeeld. Samen met de aangescherpte maatregelen, die u ook in de Gemeenteklanken kan vinden, kan er zondag op een veilige manier kerk gehouden worden. We dringen er nogmaals op aan de gezondheidscheck voor uzelf en uw gezin te doen en als u corona gerelateerde klachten hebt, thuis te blijven. We herhalen drie belangrijke maatregelen:

  • We vragen u om bij bezoek aan de kerk een mondkapje te dragen bij binnenkomst en vertrek van ons kerkgebouw. Pas als u op uw plek zit, zet u het mondkapje af. Dit advies geldt vanaf 13 jaar.
  • We wijzen u er op dat ook op het kerkplein de 1,5 meter regel geldt.
  • We zingen bij ieder zangmoment slechts één vers en we vragen u dit te doen op een ingetogen wijze.

Het rooster voor het bezoeken van de kerkdiensten vanaf 18 oktober kunt u HIER vinden.

Door het toenemend aantal coronabesmettingen in ons land en onze omgeving is het nodig om de veiligheidsvoorschriften verder aan te scherpen. Dit heeft zowel gevolgen voor de kerkdiensten als het verenigingsleven. Als kerkenraad volgen we hierin het advies van het Breed Moderamen van de Generale Synode. In deze INFORMATIEBRIEF kunt u vinden hoe deze maatregelen er voor onze gemeente uitzien. Verder blijft het PROTOCOL van toepassing indien u een kerkdienst bezoekt.


Live-uitzending kerkdiensten

Aangezien het op dit moment niet mogelijk is om de kerkdiensten bij te wonen in verband met het coronavirus, is het mogelijk om live mee te kijken met de kerkdiensten in onze gemeente. Onderstaand kunt u met de uitzending meekijken.

Het blijft daarnaast ook mogelijk om de diensten mee te luisteren:

Aangezien er beperkte mogelijkheid is om collecten te houden, vragen wij u vriendelijk deze per bank over te maken. Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is: NL25 RABO 0333 8219 04; het rekeningnummer van de diaconie is: NL21 RABO 0333 8108 21. Bij voorbaat dank.

De liturgie voor de kerkdiensten van 18 oktober 2020 kunt u HIER inzien.


Zondagsschool

Voor de zondagsschooluitzending van 18 oktober, om 15:00 uur, is er voor de JONGERE en OUDERE kinderen weer een verwerking.

Hieronder is de planning van de zondagsschooluitzendingen opgenomen.

Datum Vertelling Bijbelgedeelte Opgegeven Psalm/tekst
6 september Bruiloft te Kana Johannes 2:1-11  
13 september Zoon van de hoveling Johannes 4:46-54  Psalm 6 vers 9
20 september Bethesda Johannes 5:1-18  Psalm 103 vers 2
27 september Wonderbare spijziging Johannes 6:1-15  Psalm 77 vers 8
4 oktober Jezus wandelt op de zee Johannes 6:16-21  Mattheüs 14 vers 27
11 oktober De blindgeborene Johannes 9:1-25/41  Psalm 146 vers 6
18 oktober Genezing van de tien melaatsen Lukas 17:11-19   
25 oktober Lazarus Johannes 11:1-46  
 
Wanneer de zondagsscholen weer gaan starten, zijn een aantal voorzorgsmaatregelen van belang. Deze kunt u HIER terugvinden. 

Protocol verenigingsleven

Het komend seizoen zal het verenigingsleven weer opgestart worden. Hierbij dienen uiteraard wel de richtlijnen van het RIVM in acht genomen te worden. In dit PROTOCOL kunt u lezen op welke wijze daar invulling aan wordt gegeven.


 

Komende activiteiten

18 oktober 15:00 -
Zondagsschooluitzending

18 oktober 18:30 -
Kerkdienst

23 oktober 16:00 -
Weekmeditatie

25 oktober 10:00 -
kerkdienst

25 oktober 18:30 -
kerkdienst

28 oktober 19:30 -
Hervormingsavond

30 oktober 16:00 -
Weekmeditatie

13 november 19:30 -
Vereniging de Bovenstem

14 november 20:00 -
Jeugdclub De Bron

17 november 20:00 -
Verenigingsraad