Hersteld Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel en omstreken

Onze nieuwe kerk beschikt over een prachtige kerkzaal en tevens een aantal overige zalen. Om ervoor te zorgen dat zowel de kerkzaal als de overige zalen netjes en ordelijk gebruikt worden, is er een reglement opgesteld. In dit reglement zijn de voorwaarden voor het gebruik van de kerkzaal en de overige zalen nader uitgewerkt. Bij vragen of opmerkingen hierover kunt u zich wenden tot de kerkvoogdij. De contactgegevens van de kerkvoogdij zijn te vinden op de betreffende pagina.

Komende activiteiten

23 november 18:30 -
Vrijwilligersavond

24 november 18:30 -
Kinderclub Jonathan

24 november 19:00 -
JV de Vijgenboom

25 november 10:30 -
Kinderclub David

25 november 19:30 -
Meisjesclub Saron

25 november 19:30 -
Jongensclub Eben Haëzer

26 november 10:00 -
Kerkdienst

26 november 11:45 -
Zondagsschool

26 november 14:00 -
Zondagsschool

26 november 18:30 -
Kerkdienst