Hersteld Hervormde Gemeente

Ouderkerk aan den IJssel en omstreken

Voor de nieuwbouw van de kerk is veel geld nodig. Een deel van het geld zal via de bank gefinancierd worden. Daarnaast zal een deel gefinancierd worden door middel van giften. Inmiddels hebben we al veel giften mogen ontvangen! Wilt u ook een gift geven ten behoeve van de nieuwbouw van de kerk, dan is dit meer dan welkom! Dit kan op verschillende manieren:

  • Eénmalige giften;
  • Periodieke giften;
  • Renteloze leningen;
  • Obligatieleningen;
  • Koop van een specifiek onderdeel van de kerk;
  • Zelfwerkzaamheden;
  • Testament en legaat;
  • Overige acties en activiteiten.

Eenmalige of periodieke giften kunnen worden overgemaakt op NL25 RABO 0333 8219 04 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Ouderkerk a/d IJssel, onder vermelding van 'Gift Kerkbouw'. De acties en activiteiten gaan voornamelijk uit van de activiteitencommissie. Voor de overige mogelijkheden kunt u contact opnemen met de kerkvoogdij

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Komende activiteiten

22 april 10:00 -
Kerkdienst

22 april 18:30 -
Kerkdienst

23 april 20:00 -
Belijdeniscatechisatie

24 april 16:00 -
Kinderkoor Nathanaël

24 april 20:30 -
Bunyanavond

25 april 20:00 -
Verenigingsraad

27 april 18:00 -
Jeugdkamp

28 april 00:01 -
Jeugdkamp

28 april 19:30 -
Jongensclub Eben Haëzer

29 april 00:01 -
Jeugdkamp