Hersteld Hervormde Gemeente

Ouderkerk aan den IJssel en omstreken

Onderstaand vindt u een overzicht van de werkzaamheden die verricht worden met betrekking tot de nieuwbouw van de kerk. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina van de bouwcommissie.


Bekleding kerkbanken

Op 21 december is de bekleding op de kerkbanken geplaatst.


Kerkbanken en liturgisch centrum

In week 49 zijn de kerkbanken opgehaald bij de meubelmakerij. De banken zijn alvast op de juiste plek gezet en zullen de komende dagen bevestigd worden. Ook is het liturgisch centrum (lezenaar, psalmenborden, knielbank en collectezakken-rek), dat door vrijwilligers gemaakt wordt inmiddels bijna gereed.


Plaatsen preekstoel en overige werkzaamheden vrijwilligers

Op zaterdag 3 december is de preekstoel geplaatst, nadat enkele vrijwilligers deze gerestaureerd hebben. Ondertussen is er ook gewerkt aan het metselen van de keermuur, de bestrating rondom de kerk en het plaatsen van de keuken bij de zalen.


Afwerking kerkgebouw

Ook in week 46 wordt nog hard gewerkt aan de afwerking van het kerkgebouw. Zo is in de kerkzaal onder andere de voorkant van de galerij geschilderd. In de zalen zijn de vrijwilligers bezig met het maken van de plafonds.


Voortgang kerkbouw week 44

In week 44 is er veel werk verzet met de afwerking van het kerkgebouw. Zo is onder andere de trap naar de galerij geplaatst, zijn de deuren gehangen en is men bezig geweest met het afwerken van het plafond in de kerkzaal. Ook heeft de burgemeester van gemeente Krimpenerwaard een bezoek gebracht aan de kerk.


Plaatsen glas

Op 11 oktober is de grootste ruit geplaatst door VHG Van Herk Glas. Hiervan zijn nog een aantal foto's ontvangen, waarop onder andere het plaatsen van deze ruit te zien is. Ook zijn op zaterdag 29 oktober delen van de deuren geplaatst.


Afwerken kerkzaal

Op dit moment wordt er druk gewerkt aan de afwerking van de kerkzaal. Ook zijn de trappen geplaatst. Enkele foto's daarvan zijn hieronder opgenomen.


Keermuur en bliksemafleider

Onderstaand staan enkele foto's van het maken van de keermuur tussen de kerk en de afrit van het parkeerterrein. Inmiddels is hiervoor geheid en is er uitgegraven. Ook is er een bliksemafleider geplaatst op het dak van de kerk.

Verder worden er flinke vorderingen gemaakt door de vrijwilligers die werken aan de benodigdheden voor het liturgisch centrum. De preekstoel is aangekocht en wordt gerestaureerd, het overige wordt door de vrijwilligers nieuw vervaardigd, waaronder ook het houtsnijwerk. Dit allemaal in dezelfde stijl als de preekstoel.


Voortgang week 37

In de afgelopen week is er op verschillende onderdelen voortgang gemaakt met de kerkbouw. Zoals op onderstaande foto's te zien is, wordt de keermuur verder opgemetseld en is men bezig met het aftimmeren van de binnenzijde van de kerk. Het vrijwilligerswerk ligt ook niet stil. De straat op het parkeerterrein is inmiddels bijna af. Ook wordt er door een klein groepje vrijwilligers gewerkt aan het interieur van de kerk (doopvont, lezenaar, rek voor de collectezakken en de psalmborden). Onderstaand enkele foto's van het doopvont.


Bezoek oud-burgemeester en voormalig gemeenteraadslid

Op 30 augustus heeft oud-burgemeester de Prieëlle samen met voormalig gemeenteraadslid dhr. L. van der Vlist de bouwplaats bezocht. Beide heren hebben zeer veel voor onze gemeente betekend, waarvoor wij hen veel dank verschuldigd zijn. Ze waren zeer onder de indruk van het kerkgebouw. Het was fijn elkaar weer eens te ontmoeten. Op de foto ziet u van links naar rechts de heer van der Vlist, ouderling Barth, ds. Heemskerk en geheel rechts de heer de Prieëlle.


Weghalen steigers en vlonders parkeerterrein

In week 35 is het steiger rondom de kerk weggehaald, waardoor nog beter te zien is hoe de kerk eruit komt te zien. Ook is door een aantal vrijwilligers gewerkt aan de vlonders, welke de basis zijn voor de bruggetjes op het parkeerterrein.


Vloer kerkzaal

In week 33 is de vloerverwarming in de kerkzaal aangelegd, waarna in week 34 de betonnen vloer is gestort. Het glaszetten is inmiddels afgerond.


Bestrating en glas zetten

In de afgelopen weken is verder gegaan met het leggen van de bestrating op het parkeerterrein. Inmiddels is ook een groot deel van het glas gezet in het kerkgebouw.


Bestrating

Op zaterdag 30 juli is door een aantal vrijwilligers begonnen met het leggen van de bestrating op het parkeerterrein. Verder zijn in de daarvoor liggende week de betonvloeren in de zalen van het kerkgebouw gestort.


Vorderingen kerkbouw

In de afgelopen weken voor de vakantie zijn er nog veel dingen afgerond, waaronder het metselwerk. Ook is er in het kerkgebouw een aantal muren gestuct. Verder is er door vrijwilligers een begin gemaakt met de bestrating rondom het kerkgebouw.


Dakpannen leggen en metselen

Het leggen van de dakpannen en het metselen is bijna afgerond. Ook is er inmiddels gevoegd. Binnen in het kerkgebouw wordt verder gegaan met onder andere het maken van de binnenmuren, het plaatsen van de toiletten en het om-metselen van de staalconstructie.


Dakpannen leggen

In week 23 is begonnen met het leggen van de dakpannen. Ook is er verder gegaan met het plaatsen van binnenmuren in de kerk en de zalen. Onderstaand een aantal foto's hiervan.


Eerste steen

Op zaterdag 28 mei 2016 is, tijdens de verkoopdag, de eerste steen gelegd door ds. D. Heemskerk. Na afloop hield ds. D. Heemskerk in het kerkgebouw een korte meditatie over Genesis 26 vers 22: 'daarom noemde hij zijn naam Rehoboth, en zeide: Want nu heeft ons de HEERE ruimte gemaakt'. Deze tekst staat ook op de eerste steen vermeld. Vervolgens is met elkaar psalm 42 vers 1 en 5 gezongen. Onderstaand enkele foto's hiervan en ook van het metselwerk waarmee afgelopen week verder is gegaan.


Uitgraven sloot

Op 7 mei is de sloot naast de kerk door een aantal vrijwilligers verder uitgegraven. Daarnaast nog een aantal foto’s van de binnenkant van de kerk nadat de dakplaten gelegd zijn.


Hoogste punt

Op vrijdag 29 april 2016 is het hoogste punt bereikt bij het leggen van de dakplaten. Onderstaand een aantal foto's hiervan en van het metselwerk dat onderhanden is.


Eerste steen

De afgelopen weken zijn er veel vorderingen gemaakt met de kerkbouw. De staalconstructie is gezet en er is al een flink stuk gemetseld. De officiële eerste steen zal (tijdens de verkoopdag) op 28 mei 2016 gelegd worden door ds. D. Heemskerk. Meer informatie hierover volgt te zijner tijd. Onderstaand nog enkele nagekomen foto's van het metselen van de keermuur. 


Staalconstructie (5) en metselen

In week 14 is het laatste gedeelte van de staalconstructie geplaatst en zijn er nog een aantal vloerdelen gelegd. Verder is er een begin gemaakt met het metselen van het kerkgebouw.


Staalconstructie (4)

In de weken 11 en 12 is door firma Visser het tweede en derde deel van de staalconstructie geplaatst. Ook is er een deel van de (orgel)galerij gelegd en zijn er een aantal kozijnen geplaatst. 


Staalconstructie (3) en opvullen ruimte tussen keermuur en kerkgebouw

Afgelopen zaterdag 12 maart is door een aantal vrijwilligers de ruimte tussen de keermuur en het kerkgebouw opgevuld met zand. Vervolgens kan hierop het steiger gebouwd worden. Op maandag 14 maart is firma Visser weer verder gegaan met het plaatsen van de staalconstructie. In week 11 zal het tweede en derde gedeelte van de constructie geplaatst worden. Het laatste deel zal kort daarna volgen.


Preekstoel

Na een lange zoektocht naar een historische preekstoel is de bouwcommissie er in geslaagd een bestaande historische preekstoel aan te kopen. Het betreft de preekstoel uit de Groenlandkerk in Edam. Deze kerk is eind 2015 gesloten. Deze historische preekstoel hangt sinds 1891 in de Groenlandkerk in Edam en heeft daarvoor al enige eeuwen dienst gedaan als preekstoel in de kerk “De Drie Papegaaien” (of “De Papagaai) in Amsterdam. 

Het betreft een preekstoel met klankbord. Toegang naar de preekstoel via een fraaie draaitrap voorzien van spijlen. Voorts is de preekstoel voorzien van divers houtsnijwerk waaronder een prachtige druiventros aan de onderzijde. Het betreft een preekstoel die aan de achterzijde aan de achterwand wordt opgehangen.


Staalconstructie (2) en volstorten keermuur

In week 9 is er verder gewerkt aan de staalconstructie. Voor het achterste gedeelte is de top inmiddels bereikt! Ook is aannemingsbedrijf Visser begonnen met het metselen van de binnenmuren en het leggen van de verdiepingsvloer waarop het orgel zal komen te staan. Verder is deze week door een aantal vrijwilligers de keermuur volgestort.


Staalconstructie

In week 9 is er door aannemingsbedrijf Visser begonnen met het plaatsen van de staalconstructie.


Kozijnen en metselen keermuur

In de afgelopen tijd is er door firma Otterspeer en de Jong gewerkt aan zowel de binnen- als de buitenkozijnen voor de nieuwe kerk.

Verder is er op zaterdag 20 en 27 februari door enkele vrijwilligers begonnen met het metselen van de keermuur.


 

Metselen binnenmuur keermuur

Op zaterdag 6 februari is door een groot aantal vrijwilligers gewerkt aan de binnenste muur van de keermuur. Er is inmiddels 60 centimeter gemetseld. Er kan weer verder gemetseld worden wanneer het steiger weg is, want die zal op deze muur komen te staan.


Vloer storten voor kerkzalen en bijzalen

Op 25 januari is er een betonnen vloer, zowel voor de kerkzaal als de bijzalen, gestort bovenop de vloerplaten die al eerder gelegd waren.


Vloer tussen kerk en keermuur

Op 14 januari is er met behulp van een betonpomp bijna 60 m3 beton gestort voor de vloer tussen het kerkgebouw en de keermuur. 


Vloer begane grond

In week 2 van 2016 is de vloer voor de begane grond van het kerkgebouw gelegd. In de fundering, waar de vloerplaten op gelegd zijn, waren in de afgelopen weken reeds buizen aangebracht voor de ventilatie. 


Vloer keermuur

In week 52 is er met behulp van vrijwilligers gewerkt aan een vloer welke tussen de keermuur en het kerkgebouw komt te liggen. Er is betonijzer gelegd, waarna de betonnen vloer gestort kan worden.


Fundering

Op 18 december 2015 is er voor de tweede keer beton gestort. Dit keer voor de bijzalen, door de firma Visser en voor het andere deel van de keermuur met behulp van een aantal vrijwilligers. Op 19 december is de bekisting weer gesloopt en is de ruimte tussen de fundering van de kerk en de keermuur weer opgevuld met grond.


Keermuur

Op zaterdag 12 december is er met een aantal vrijwilligers weer verder gewerkt aan de nieuwbouw van de kerk. Er is onder andere gewerkt aan de keermuur en de fundering. Ook is het terrein verder afgegraven op de plek waar de zalen moeten komen.


Beton storten

Op 9 december is er beton gestort voor de fundering van de kerkzaal en de keermuur. Onderstaand zijn een aantal foto's hiervan opgenomen.


Bekisting

Week 49: Nadat het terrein afgegraven is en de koppen van de heipalen gesneld zijn, is met de hulp van een aantal vrijwilligers de bekisting voor de fundering gemaakt. Vervolgens kan het beton voor de fundering gestort worden, wat voor begin week 50 gepland staat.


Storten werkvloer voor de keermuur

Week 48: In week 48 is de werkvloer voor de keermuur gestort. De keermuur komt aan beide kanten van het perceel te staan, om zo voldoende stevigheid voor de kerk te krijgen. De werkvloer is de basis voor de fundering, die gelegd kan worden nadat de koppensneller is geweest.


Heien

Week 46 & 47: In week 46 en 47 hebben de heiwerkzaamheden plaatsgevonden, zowel de betonnen palen voor onder het kerkgebouw als de houten palen voor de keermuur. Inmiddels is er ook een begin gemaakt met het afgraven, zodat vervolgens de fundering gelegd kan worden.


Eerste paal

Op woensdag 11 november 2015 is de eerste paal voor de nieuwe kerk geslagen. De eerste paal is geslagen door oud-burgemeester de Prieëlle, vanwege zijn inzet om de vergunning rond te kunnen krijgen. Er waren deze middag zeer veel belangstellenden aanwezig. Er is ruim € 35.000 opgehaald met de acties die gedaan zijn, waarbij het grootste deel afkomstig was van de 'verkoop van heipalen'. De eerste paal is per opbod voor een bedrag van € 4.500 verkocht.


Hoger beroep

Zaterdag 15 augustus is het verblijdende bericht van de Raad van State binnengekomen dat het hoger beroep, wat ingesteld was tegen de vergunning voor de bouw van onze kerk, is ingetrokken. We hebben dat zondag 16 augustus in de afkondigingen namens de kerkenraad, kerkvoogdij en de notabelen, meegedeeld en ook aan het einde van de dienst de lofzang aangeheven.

Zo werkt de Heere alleen. Op het aller onverwachtst. Hij heeft voor ons gestreden en de overwinning behaald. Tot Zijn eer en voor de voortgang van Zijn werk. Verwonderd waren we. 't Is een wonder in onz' ogen, wij zien het, maar doorgronden 't niet.

De vergunning voor de bouw van de kerk, het aanleggen van de parkeerplaats e.d. is nu definitief en onherroepelijk. We kunnen nu door, we mogen nu door. Weer is het op een wonderlijke manier gegaan, eigenlijk ook zonder al te veel vertraging in de voorbereidende werkzaamheden.

Laten we hopen en bidden om een voorspoedige uitvoering van het werk. Gebed voor allen die het werk uitvoeren en ook op de achtergrond ermee bezig zijn. Alleen dan kan het echt een Godshuis worden, als Hij er ook in meekomt.

God is groot; ik weet dat Hij
Hoger is dan alle goôn;
Onze God voert heerschappij;
Hij beheerst van Zijnen troon
Hemel, afgrond, zee en aard';
God is aller hulde waard.

Sion, loof met dankb're stem
God, uw HEER, die eeuwig leeft,
En het schoon Jeruzalem,
Door Zijn woning luister geeft;
Loof Hem, voor uw heilrijk lot;
Loof al juichend uwen God!

Psalm 135: 3 en 12

Op dit moment wordt er door aannemer Visser aan de voorbereidingen voor de bouw gewerkt. De heipalen zijn besteld en de definitieve planning wordt gemaakt. Ook de constructeur en de diverse leveranciers zijn aan het werk om alles te berekenen. Wij houden u via deze website op de hoogte van de voortgang. Gedenk een ieder die hiermee bezig is in de voorbede. Dat het werk nu voorspoedig zal gaan verlopen. 


Week 29: In de afgelopen tijd zijn de bouwtekeningen verder uitgewerkt, waarbij met name aandacht besteed is aan de details van het kerkgebouw. De materiaalkeuzes voor onder andere de muren en vloeren zijn ook gemaakt. Verder is er een bezoek gebracht aan een bedrijf dat kerkbanken bouwt. Onderstaand is de proefbank te zien, die hier wordt uitgeprobeerd door de leden van de kerkvoogdij.


Week 24: De afgelopen weken is er verder gegaan met het bouwrijp maken van de grond. Op de plaats waar de kerk komt te staan wordt er een gedeelte van het land afgegraven, om op de juiste hoogte uit te komen. De sloot is deels uitgegraven en op andere plaatsen gedeeltelijk gedicht. Ook is er weer een partij repack op het pad aangebracht, waarna het pad geëgaliseerd is. 


Week 22: Er zijn deze week graafwerkzaamheden verricht voor het realiseren van de waterpartij aan de dijkkant van de kerk. Dit is ter compensatie van de sloot aan de kant van de Abelenlaan die gedeeltelijk gedicht wordt (ook wel 'water voor water' genoemd). Het is de bedoeling dat in de komende weken een tweede partij repack (gebroken puin) wordt geleverd.


Week 19: De afgelopen dagen zijn de bouwtekeningen nog eens bekeken om na te gaan of er fouten in zitten, zodat ze nog op tijd aangepast kunnen worden als dat nodig is. Wanneer de tekeningen definitief zijn, zal zo snel mogelijk gestart worden met de aanbestedingsfase.


Donderdag 7 mei 2015 was er in het Paleis van Justitie in Den Haag een rechtszitting tussen de gemeente Krimpenerwaard en een van de omliggende bedrijven, naar aanleiding van een ingediend bezwaar door dat bedrijf. De kern van het bezwaar was dat er een onveilige verkeerssituatie zou ontstaan wanneer er kerkdiensten belegd worden in de nieuw te bouwen kerk op het perceel langs de Abelenlaan. Tijdens de rechtszitting zijn alle partijen aan het woord geweest, waaronder ook dhr. de Vries en dhr. van Rijnsbergen namens de HHG. Vanuit onze gemeente waren er ook enkele mensen aanwezig op de publieke tribune. De rechter zal binnen 6 weken schriftelijk uitspraak doen over deze zaak.

Update 21 mei 2015: De rechter heeft inmiddels uitspraak gedaan in de zaak van 7 mei en heeft het bezwaar met betrekking tot de verkeerssituatie ongegrond verklaard. Ook hiervoor mogen wij dankbaar zijn. Het is nog even afwachten of er hoger beroep ingesteld gaat worden. We hopen dat er snel een start gemaakt kan worden met de daadwerkelijke bouw van de kerk.


Week 15: Op het perceel stonden een aantal bomen die nog niet gekapt waren. Door enkele vrijwilligers zijn deze op 10 april omgezaagd. Ook is de schaftkeet, die eerder deze week is geplaatst, voorzien van een nieuwe verflaag. Door al de werkzaamheden in de afgelopen weken wordt het perceel steeds verder bouwrijp gemaakt!


Week 14/15: De afgelopen weken is er verder gewerkt aan het pad, dat inmiddels tot bijna achteraan het perceel ligt. Verder is er een (schaft)keet geplaatst. 


Week 12: Aanbrengen van een verhard pad voor het bouwverkeer.


Week 8/9: Inmiddels worden de eerste voorbereidingen getroffen door een enthousiaste groep vrijwilligers. Er een inrit gemaakt naar het terrein. Ook is er een start gemaakt met het snoeien van de bomen.

Komende activiteiten

21 september 18:30 -
Kinderclub Jonathan

22 september 20:00 -
Jeugdvereniging De Vijgenboom

22 september 20:00 -
Jeugdclub de Bron

23 september 10:00 -
Kerkdienst

23 september 18:30 -
Kerkdienst

24 september 19:30 -
Vrouwenvereniging Hadassa

24 september 20:15 -
Diaconievergadering

26 september 19:45 -
Mannenvereniging Voetius

29 september 10:00 -
Kinderclub David

29 september 19:30 -
meisjesclub Saron