Hersteld Hervormde Gemeente

Ouderkerk aan den IJssel en omstreken

In de Hersteld Hervormde Kerk te Ouderkerk aan den IJssel is van 2016 tot en met 2018 het Flentrop & van den Heuvelorgel gerestaureerd en geplaatst. De kans is aangegrepen een prachtig Flentrop orgel over te nemen uit een Amsterdamse kerk, die helaas werd gesloopt. Dit orgel is door van den Heuvel orgelbouw voorzien van een nieuwe kas. Ook hebben er diverse uitbreidingen plaatsgevonden. Onderstaand is een aantal updates te zien ten aanzien van de orgelbouw. 


Laatste houtsnijwerk orgel

Inmiddels is ook het laatste deel van het houtsnijwerk op het orgel geplaatst. Hiermee is het orgel helemaal gereed gekomen. 


Open orgelmiddag 

Op zaterdagmiddag 16 december was er open orgelmiddag. Op deze middag was er de mogelijkheid om het nieuwe orgel te bespelen.


Plaatsing orgel (3)

In week 38 is het houtsnijwerk op het rugwerk geplaatst. Inmiddels is al het houtsnijwerk aan de bovenzijde van de torens geplaatst. Het houtsnijwerk aan de pijpvoeten en aan het borstwerk wordt op een later moment gemaakt en geplaatst. Ook is het houtsnijwerk aan de onderzijde van de orgelgalerij geplaatst.


Plaatsing orgel (2)

In week 34 is verdergegaan met de plaatsing van het orgel. Inmiddels is al goed te zien hoe het orgel er definitief uit komt te zien.


Plaatsing orgel

In week 33 is gestart met de plaatsing van het orgel door firma Van den Heuvel Orgelbouw. Ook hebben een aantal vrijwilligers hierbij meegeholpen. In de komende weken zal het orgel geplaatst en geïntoneerd worden, zodat het medio september in gebruik genomen kan worden.

Update 17-08-2017: De opbouw van het orgel vordert gestaag. Inmiddels is de speeltafel geplaatst en is het rugwerk ook deels opgebouwd.


Plaatsing balustrade orgelgalerij

In week 28 is de balustrade van de orgelgalerij geplaatst. Er is besloten dat de kleur van het orgel donkerbruin wordt. Medio augustus zal het orgel in de kerk geplaatst worden.


Open ochtend Van den Heuvel Orgelbouw

Op zaterdagochtend 3 juni was er bij Van den Heuvel Orgelbouw een open ochtend voor de leden van HHG Ouderkerk. Deze ochtend was het nieuwe orgel te bezichtigen. Ook hebben een aantal gemeenteleden op het orgel kunnen spelen. Binnenkort wordt het orgel in de juiste kleur gespoten en in de kerk geplaatst. 

Meer video's zijn te zien op dit youtube-kanaal.


Houtsnijwerk orgel

Het houtsnijwerk voor het orgel in aanbouw wordt gemaakt door een vrijwilliger. Op onderstaande video kunt u zien hoe dit in zijn werk gaat. Bij van den Heuvel is men inmiddels druk met het vervaardigen en plaatsen van het pijpwerk. Op de site van van den Heuvel zijn ook nog diverse foto's te zien van de orgelbouw. Ook op deze video van het vijftig jarig bestaan van Van den Heuvel Orgelbouw is het orgel van de HHG Ouderkerk e.o. te zien. 


Voortgang orgelbouw 

De orgelbouw vordert inmiddels gestaag. Een deel van het (houten) pijpwerk is inmiddels al voor-gemonteerd. Ook wordt een deel van de orgelbouw door vrijwilligers gedaan, waaronder de orgelbank en het houtsnijwerk.


Plaatsing rugwerk en speeltafel

In de montagehal heeft van den Heuvel het rugwerk en de speeltafel geplaatst. Het is nu al goed zichtbaar hoe het orgel er ongeveer uit komt te zien als deze gereed is!


Afwerking orgelkas 

Grote delen van de orgelkas zijn inmiddels gemonteerd. Nu kan verder worden gegaan met de afwerking, het plaatsen van de panelen en afsluiten van de kappen. Ook de achterwand met het balgenhuis is gemonteerd. De speeltafel zal binnenkort naar de montagehal gebracht worden voor verdere montage.


Speeltafel en orgelkas

Onderstaand zijn een aantal foto's te zien van de vorderingen met de orgelbouw. Op de mechaniek-afdeling is de speeltafel gerestaureerd, zowel de mechaniek als de koppelingen. Alle onderdelen zijn gedemonteerd, schoongemaakt en gerestaureerd zodat er de komende vijftig jaar geen noemenswaardig onderhoud nodig zal zijn.

In de meubelmakerij is een proefopstelling gemaakt. Het bovendeel van de orgelkas is voor-gemonteerd en alle panelen zijn pas gemaakt. De montage in de montagehal kan zo sneller achter elkaar doorgaan, omdat er niets meer op hoogte moet worden ingemeten en pas-gemaakt.Orgelkas

10-12-2016: Van de Heuvel Orgelbouw is, zoals op onderstaande foto's te zien is, momenteel bezig met het maken van de orgelkas. De kleur van de orgelkas zal, evenals de voorzijde van de galerij, ossenbloedrood worden.


Windladen

14-07-2016: Van den Heuvel Orgelbouw heeft nieuwe windladen gemaakt voor het orgel in de nieuwe kerk. Onderstaand een aantal foto's hiervan.


Vorderingen orgelbouw

23-06-2016: In de afgelopen weken is door Van den Heuvel Orgelbouw hard gewerkt aan het orgel voor de nieuwe kerk. Onderstaand een aantal foto's van de eikenhouten cancellenramen, de mahoniehouten kleppenkast, de windladen en het nieuwe houten pijpwerk.


Voortgang orgelbouw

Het is alweer enige tijd geleden dat u informatie hebt ontvangen betreffende het orgel voor de nieuwe kerk. De orgelcommissie heeft de achter ons liggende maanden veel werk verzet om te komen tot een goed, gedegen en onderbouwd voorstel voor een orgel.

Om geld te besparen is er voor gekozen een bestaand orgel te kopen en dat geschikt te maken voor onze gemeente. Zoals bekend hebben we medio 2014 de hand kunnen leggen op het Flentroporgel uit de Maranathakerk in Amsterdam. Dit betrof een drie klaviersorgel met 30 stemmen uit 1959. Frits Mehrtens was destijds adviseur bij de bouw van dit orgel. De orgelkas was een strakke moderne kas waarvan we op voorhand wisten dat die niet in ons beoogde interieur zou passen. Ook was een aanpassing van de dispositie noodzakelijk om op een goede wijze de Ouderkerkse gemeentezang te begeleiden.

Orgelkas
Op de gemeenteavond is meegedeeld dat  we na een tip in contact zijn gekomen met de orgelcommissie van de Gereformeerde Gemeente van Yerseke. Zij zijn voornemens niet alleen een nieuwe kerk te bouwen maar ook een nieuwe orgelkas. De bestaande kas was derhalve te koop. Na bezichtiging en enkele kostenberekeningen hebben we met de orgelcommissie van Yerseke overeenstemming bereikt over de overname van de orgelkas met daarbij alle frontpijpen. Er was echter wel een voorbehoud. De orgelkas zou beschikbaar komen als er duidelijkheid was over de omgevingsvergunning voor de nieuwe kerk in Yerseke. Aanvankelijk paste dat goed in ons beoogd tijdpad. We wilden er zelfs wel even op wachten. Echter door veel bezwaren van omwonenden en een vergunningsprocedure die niet geheel correct is verlopen, is er in Yerseke een enorme vertraging ontstaan waardoor wij veel later over de orgelkas zouden kunnen gaan beschikken. Bovendien had de orgelbouwer ook nog  geruime tijd nodig om de orgelkas van Yerseke geschikt te maken voor onze kerk in verband met de lagere bouwhoogte in onze kerk en om al het pijpwerk in de orgelkas in te passen. In goed overleg hebben we aan Van den Heuvel orgelbouw gevraagd om ook een geheel nieuw ontwerp te maken voor min of meer hetzelfde budget. Als referentie voor de orgelkas hadden we het Hinszorgel uit Harlingen aangedragen, maar wel in een sobere variant. Bijgaande foto betreft dit orgelfront. 

Harlingen.jpg - 16.67 kb

Van den Heuvel orgelbouw heeft in nauw overleg met de orgelcommissie bijgaande tekening / schets gemaakt van de beoogde situatie met het orgel boven de preekstoel.

Tekening.jpg - 27.95 kb

In bijgevoegde verbeelding komt dat er als volgt uit te zien.

Verbeelding.jpg - 27.24 kb

In goed overleg met de orgelcommissie van Yerseke waarbij wederzijds alle begrip was hebben we gekozen om met het ontwerp van Van den Heuvel verder te gaan. Deze tekening (en deze verbeelding) wordt momenteel nader uitgewerkt.

Dispositie
Het was bekend dat het gekochte orgel een te geringe draagkracht had voor de begeleiding van de gemeentezang. Door enkele aanpassingen, uitbreidingen en herintonatie is er een goed geheel ontstaan met een klankkleur die past bij onze gemeente. Het hoofdwerk krijgt 13 stemmen, het rugwerk 10 stemmen, het borstwerk 6 stemmen (en is voorzien van zweldeurtjes) en het pedaal krijgt 8 stemmen, totaal 37 stemmen. 

Hoofdwerk   Rugwerk   Borstwerk  
Bourdon 16' Prestant 8' Gedekt 8'
Prestant 8' Holpijp  8'  Fluit  4'
Roerfluit 8' Prestant  4'  Prestant  2' 
Dwarsfluit 8' Roerfluit  4'  Terts  1 3/5' 
Spitsgamba 8' Nasard  2 2/3' Quintfluit 2 2/3' 
Octaaf 4' Gemshoorn  2'  Vox Humana     8' 
Spitsfluit 4' Quint  1 1/3'                Tremulant   
Prestant-Quint    2 2/3' Sesquialtera  II     
Superoctaaf 2' Scherp IV     
Mixtuur IV-V (1 1/3')                Dulciaan  8'     
Cornet V Termulant       
Klarinet 16'        
Trompet 8'        
Tremulant          

 

Pedaal    Koppelingen  
Prestant              16' Hoofdwerk - Rugwerk  
Subbas 16' Hoofdwerk - Borstwerk  
Octaaf 8' Pedaal - Hoofdwerk  
Bourdon 8' Pedaal - Rugwerk  
Octaaf 4'    
Roerquint     5 1/3'                              
Bazuin 16'    
Trompet* 8'       
Schalmei 4'    

 * Plaatsreservering op de windlade en speeltafel


Planning

De orgelcommissie heeft de offerte met een verantwoording van de werkwijze voorgelegd aan de bouwcommissie en deze heeft unaniem ingestemd met de offerte. Ook de kerkvoogdij en het college van notabelen hebben met de plannen ingestemd zodat inmiddels opdracht is gegeven aan Van den Heuvel orgelbouw om de voorbereidingen ter hand te nemen, de orgelkas te maken, het geheel te restaureren en het totale orgel op te bouwen in de orgelhal van Van den Heuvel in Dordrecht. Na akkoord van de orgelcommissie als het geheel bespeelbaar in Dordrecht gereed is, zal het orgel in de nieuwe kerk worden opgebouwd. Naar verwachting zal dat ergens in het eerste kwartaal van 2017 zijn.

Het is de wens van de orgelcommissie dat het orgel vele jaren de gemeentezang in onze gemeente zal begeleiden.

 

 

 

Komende activiteiten

21 september 18:30 -
Kinderclub Jonathan

22 september 20:00 -
Jeugdvereniging De Vijgenboom

22 september 20:00 -
Jeugdclub de Bron

23 september 10:00 -
Kerkdienst

23 september 18:30 -
Kerkdienst

24 september 19:30 -
Vrouwenvereniging Hadassa

24 september 20:15 -
Diaconievergadering

26 september 19:45 -
Mannenvereniging Voetius

29 september 10:00 -
Kinderclub David

29 september 19:30 -
meisjesclub Saron