Hersteld Hervormde Gemeente

Ouderkerk aan den IJssel en omstreken

Prev Next

Op deze website vindt u informatie over onze gemeente en alle aspecten van het gemeente-zijn. Neemt u de tijd om de verschillende onderdelen te bekijken en maak kennis met ons gemeenteleven. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over deze website, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.

We heten u ook van harte welkom in onze kerkdiensten, welke iedere zondag om 10:00 uur en 18:30 uur plaats vinden in de Hersteld Hervormde Kerk aan de Abelenlaan 41 te Ouderkerk aan den IJssel.


Live-uitzending kerkdiensten

Aangezien het op dit moment niet mogelijk is om de kerkdiensten bij te wonen in verband met het coronavirus, is  het vanaf zondag 5 april mogelijk om live mee te kijken met de kerkdiensten in onze gemeente. Via onderstaande link kunt u de uitzending volgen. De liturgie voor de diensten van 5 april  2020 kunt u HIER inzien.

Live-uitzending


Orgelbespeling in lijdenstijd

In deze tijd liggen alle (zang)uitvoeringen helemaal stil. Arie van der Vlist zal daarom op zaterdag 4 april een aantal psalm- en liedbewerkingen ten gehore brengen voor de kerktelefoon en via deze site of kerkdienstgemist.nl. Dit zal afgewisseld worden met verbindende (Bijbel)teksten door dhr. W. van der Hoog. Een mooie voorbereiding op de zondag. De uitzending begint om 19.30 uur en zal circa 45 minuten duren. Luistert u mee?

Het programma voor de orgelbespeling kunt u hier vinden.


Hulp bij boodschappen

Voor ouderen, die op dit moment hun boodschappen niet kunnen of durven halen, wil JV De Vijgenboom een helpende hand bieden.
Op dinsdag en vrijdag is het mogelijk dat wij uw boodschappen halen en thuisbezorgen. We doen dit in Ouderkerk en Krimpen aan den IJssel. (Afhankelijk hoe het gaat lopen bekijken we of we dit kunnen uitbreiden.)
Wilt u hier gebruiken van maken bel of mail naar Corine Punt, telefoonnummer: 06-15367960 en email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of naar Edith de Vries, telefoonnummer 06-51442515 en email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Kent u iemand anders van de JV: ook met hem of haar kunt u contact opnemen.

Wij vertellen u dan hoe alles in zijn werk gaat.


Zondagsschool

Ha kinderen van de zondagsschool (en iedereen die dit leest),

Omdat we nu niet naar de kerk kunnen, is er ook geen zondagsschool. Maar vanaf D.V. zondag 22 maart kunnen jullie toch luisteren naar een Bijbelverhaal, een gewoon verhaal en een verwerking maken of doen die bij het Bijbelverhaal past. Doen jullie mee?

Hoe: Om 15.00u zullen er 2 juffen of meesters via de kerktelefoon een Bijbelverhaal vertellen en een stukje voorlezen uit het boek De zoektocht van Lea Rachel.

Omdat dit de lijdenstijd is, horen jullie de verhalen over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Hieronder zie je welke verhalen dat zijn. Ook zie je het Bijbelgedeelte erachter staan zodat je dat zelf alvast kunt lezen. Er is weer een verwerking voor de jongere en oudere kinderen. Deze kun je uitprinten (natuurlijk voor iedereen) en maken. Succes ermee!

22 maart: Zalving door Maria + verraad van Judas Mattheüs 26: 6-16
29 maart: Voor Pilatus Mattheüs 27: 11-30
5 april: De kruisiging Mattheüs 27: 31-44
12 april: De opstanding Lukas 24: 1-12
19 april: Emmaüsgangers Lukas 24: 13-35
26 april: Vrede zij u Lukas 24: 36-49
3 mei: Gelijkenis De goede Herder Johannes 10: 1-21 / Lukas 15:1-7
10 mei: Gelijkenis Het zaad in de akker Mattheüs 13: 1-9


We bidden dat de Heere God ons ook op deze manier Zijn zegen wil geven, waar we dan ook zijn!


Beluisteren kerkdiensten

Onderstaand kan live mee worden geluisterd met de uitzendingen vanuit de Hersteld Hervormde Kerk te Ouderkerk aan den IJssel. De liturgie voor de diensten van 5 april 2020 kunt u hier inzien.

Aangezien er geen collecten gehouden kunnen worden, vragen wij u vriendelijk deze nu of later per bank over te maken. Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is: NL25 RABO 0333 8219 04; het rekeningnummer van de diaconie is: NL21 RABO 0333 8108 21. Bij voorbaat dank.


Meditatie

Geen vrees

Daarom zullen wij niet vrezen - Psalm 46: 3a

Wat een ontwikkelingen waar we ineens persoonlijk, maatschappelijk en niet in het minst in ons kerkelijk leven door getroffen worden. Het is ineens niet meer zo vanzelfsprekend om op de dag des HEEREN op te gaan naar Zijn Huis om ons te stellen onder Zijn Woord.
Grote zorg en vrees is er te midden van ons land en volk dat het virus ook zulke desastreuze gevolgen zal hebben als in China en veel dichterbij ons, in Italië. Immers, het aantal besmettingen neemt toe. Wanneer er geen drastische maatregelen genomen worden, dan is de vrees gegrond dat het wellicht geheel uit de hand zal lopen.
Wat een uitspraak daarentegen van de Psalmist in de tekst. Wat is de oorzaak van deze onbevreesdheid? Is dit onverschilligheid, zeker niet. Is dit zelfvertrouwen, ook niet. Vloeit deze houding voort uit een onderschatting van de situatie. Nee, dat is ook niet het geval. De dichter spreekt in deze Psalm over ontzettende veranderingen. Hij noemt als voorbeeld: ‘Al veranderde de aarde haar plaats en al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën.’
Dat zijn toch zeer ingrijpende omstandigheden, toch belijdt hij te midden van zulke ingrijpende gebeurtenissen: ‘Daarom zullen wij niet vrezen.’

 

Wat is dan de oorzaak? Wel, het is geloofsvertrouwen. Het tweede vers geeft de oplossing voor deze rust van de dichter: 'God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtliglijk bevonden een Hulp in benauwdheden.' Dit is het geheim van de dichter. Hier ligt zijn rust in gewaarborgd. Hij heeft in verleden tijden en moeitevolle omstandigheden ervaren dat de HEERE hem boven bidden en denken uitredding en bijstand heeft geschonken.
Hij weet van een toevluchtnemen tot God in Christus. Hij kent de plaats in de binnenkamer. Hij weet van de zucht tot Hem, Die recht is in al Zijn weg en werk.
Laten wij niet zorgeloos zijn bij deze ongedachte gebeurtenissen die zo snel over ons heen komen. Wij behoren voorzichtig te handelen en te wandelen.
Laten we echter ook niet overbezorgd zijn. De omstandigheden mochten ons uitdrijven tot de troon der genade, opdat wij ook deze troost deelachtig mogen worden waar de dichter van getuigt. Zoekt hier uw kracht, uw sterkte bij de HEERE, Die regeert en alles in Zijn Hand heeft.
Hij spreekt ook in deze omstandigheden en onderwijst ons in onze nietigheid, geringheid en strafwaardigheid. Hij is het echter ook, Die onze krankheid kent en liefderijk geneest; Die van het verderf uw leven wil verschonen.

 

Nieuw Milligen, ds. D. Heemskerk


Agenda

Totdat er nader besluit is genomen, is de agenda op deze website tot 1 juni leeggemaakt, met uitzondering van de kerkdiensten die online wel doorgang vinden.

Komende activiteiten

5 april 10:00 -
Kerkdienst

5 april 15:00 -
Zondagsschooluitzending

5 april 18:30 -
Kerkdienst

10 april 10:00 -
Kerkdienst

10 april 19:30 -
Kerkdienst

12 april 10:00 -
Kerkdienst

12 april 15:00 -
Zondagsschooluitzending

12 april 18:30 -
kerkdienst

13 april 10:00 -
Kerkdienst

17 april 15:00 -
Weekmeditaitie kerktelefoon / internet