Hersteld Hervormde Gemeente

Ouderkerk aan den IJssel en omstreken

Ieder is hartelijk welkom op de Bunyan-avonden. Ds. D. Heemskerk geeft een inleiding over een gedeelte uit het bekende boek: ‘De Christinnereis naar de eeuwigheid’  van John Bunyan. Daarnaast is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De avonden beginnen op dinsdagavond om 20:30 uur in een van de zalen van de kerk. De data staan zowel in de gemeenteklanken als in de agenda vermeld.

 

 

Komende activiteiten

16 november 18:30 -
Kinderclub Jonathan

17 november 09:00 - 12:00
Inzameling oud papier

17 november 10:00 -
Catechisatie anders begaafden

17 november 19:30 -
Psalmzangavond met bovenstem

17 november 20:00 -
Jeugdvereniging De Vijgenboom

17 november 20:00 -
Jeugdclub de Bron

18 november 10:00 -
Kerkdienst

18 november 11:45 -
Zondagsschool

18 november 14:00 -
Zondagsschool

18 november 18:30 -
Kerkdienst