Hersteld Hervormde Gemeente

Ouderkerk aan den IJssel en omstreken

Ieder is hartelijk welkom op de Bunyan-avonden. Ds. D. Heemskerk geeft een inleiding over een gedeelte uit het bekende boek: ‘De Christinnereis naar de eeuwigheid’  van John Bunyan. Daarnaast is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De avonden beginnen op dinsdagavond om 20:30 uur in een van de zalen van de kerk. De data staan zowel in de gemeenteklanken als in de agenda vermeld.

 

 

Komende activiteiten

22 juni 20:00 -
Vereniging Bovenstem

23 juni 08:00 - 17:00
Inleveren agenda

23 juni 19:30 -
Psalmzangavond met bovenstem

24 juni 10:00 -
Kerkdienst

24 juni 18:30 -
Kerkdienst

26 juni 19:30 -
kerkenraads vergadering

28 juni 19:30 -
Doopzitting

1 juli 10:00 -
Kerkdienst

1 juli 18:30 -
Kerkdienst

2 juli 08:00 -
Collectebonnen ophalen