Hersteld Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel en omstreken

Ieder is hartelijk welkom op de Bunyan-avonden.  Ds. D. Heemskerk geeft een inleiding over een gedeelte uit het bekende boek: ‘Eens Christensreize naar de eeuwigheid’  van John Bunyan. Daarnaast is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De avonden beginnen op dinsdagavond om 20:30 uur in Rafidim. De data staan zowel in de gemeenteklanken als in de agenda vermeld.

 

 

Komende activiteiten

16 december 09:00 - 12:00
Inzameling oud papier

16 december 13:30 - 16:00
Open orgelmiddag

16 december 20:00 -
Jeugdclub de Bron

17 december 10:00 - 17:00
Kerkdienst

17 december 11:45 -
Zondagsschool

17 december 14:00 -
Zondagsschool

17 december 18:30 -
Kerkdienst

18 december 18:30 -
Catechisatie

18 december 19:45 -
Belijdeniscatechisatie

19 december 18:30 -
Catechisatie