Hersteld Hervormde Gemeente

Ouderkerk aan den IJssel en omstreken

Predikant

Ds. D. Heemskerk groeide op in Katwijk aan Zee. Na zijn studie theologie werd hij predikant in de hervormde gemeenten Maartensdijk (1983-1988), Ouddorp (1988-1993), Nieuwleusen (1993-1997), Garderen (1997-2004), Opheusden (2004-2008) Genemuiden (2008-2013) en sinds 2013 in Ouderkerk aan den IJssel. Na de kerkscheuring in 2004 werd ds. Heemskerk als preses het gezicht van de nieuw gevormde Hersteld Hervormde Kerk. Deze functie legde hij in februari 2011 neer. Naast zijn werk als predikant heeft ds. Heemskerk zitting in het hoofdbestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij en is hij als lid van het dagelijks bestuur betrokken bij Stichting Adullam.

 

Ds. D. Heemskerk
Kerkweg 15
2935AG, Ouderkerk aan den IJssel
0180-684488
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Ouderlingen

De namen voor ouderlingen in de Bijbel zijn: opziener, oudste, herder en wachter. De opbouw van de gemeente als het lichaam van Christus is aan hen toebetrouwd.

Samengevat betekent dit: acht geven op de gehele kudde en ervoor zorgen dat alles in de gemeente met orde plaatsvindt. De ouderling is een opziener die toeziet en waakt over alles wat er in de gemeente gebeurt.

Bij dit alles zal hij de gemeente leiding geven in het onderwijs vanuit het Woord van God. Dit betekent in de praktijk dat alles wat een predikant doet, behalve het preken, ook de taak van een ouderling kan zijn. Iedere ouderling heeft zijn eigen wijk waarvoor hij zorg draagt. Hij gaat daar op huisbezoek, ziekenbezoek, leeft mee in vreugde maar ook in verdriet. Veel taken rusten op zijn schouders. 

 

Dhr. J.P. Kaat (scriba)
IJsseldijk West 17B
2935 AN, Ouderkerk aan den IJssel
0180-550930
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Diakenen

Diaconaat is onmiskenbaar verbonden aan de kerk. Een kerk zonder diaconaat is eigenlijk geen kerk. Het ambt van diaken wordt ook wel het ambt der uitdeling genoemd. "En zij zijn in de gemeente gesteld om de armen en ellendigen te helpen in nood" aldus het bevestigingsformulier. Hierbij geldt dat de diaken u alleen van dienst kan zijn als u hem informeert. Dit kan een hele stap zijn en er moet soms veel voor worden overwonnen maar, u mag ervan verzekerd zijn dat uw informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Dit geldt overigens voor alle ambten. De taak van een diaken krijgt gestalte in het ondersteunen (geestelijk en financieel) van personen en gezinnen. Daarnaast worden ook plaatselijke, landelijke en wereldwijde doelen gesteund met een gift of collecte. Daarnaast gaan de diakenen ook met de ouderlingen mee op huisbezoek.

De inkomsten van de diaconie bestaan uit de collecten tijdens de erediensten en giften van gemeenteleden. De inkomsten bestaan enerzijds uit inkomsten met een speciaal doel, bijvoorbeeld Woord en Daad, Kom Over En Help, Stéphanos, Adullam en diverse andere doelen. Deze inkomsten worden direct aan de desbetreffende instellingen doorgezonden. Anderzijds zijn er inkomsten voor het werk van de diaconie in het algemeen. Deze worden onder andere besteed aan bijdrage voor hogere kerkelijke organen (verplicht), zieken- en gehandicaptenwerk, bejaardenwerk, ondersteuning aan gezinnen die dat behoeven en aan diverse diaconale instellingen.

Giften voor de diaconie kunnen overgemaakt worden op NL21 RABO 0333 8108 21 t.n.v. diaconie Hersteld Hervormde Gemeente.

 

Dhr. H.J. van Dijk (voorzitter)
IJsseldijk Noord 260
2935 BR, Ouderkerk aan den IJssel
0180-684920
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dhr. J. van Reenen (administratie)
Groenendijk 333
2911 BB, Nieuwerkerk aan den IJssel
0180-316230

Komende activiteiten

16 november 18:30 -
Kinderclub Jonathan

17 november 09:00 - 12:00
Inzameling oud papier

17 november 10:00 -
Catechisatie anders begaafden

17 november 19:30 -
Psalmzangavond met bovenstem

17 november 20:00 -
Jeugdvereniging De Vijgenboom

17 november 20:00 -
Jeugdclub de Bron

18 november 10:00 -
Kerkdienst

18 november 11:45 -
Zondagsschool

18 november 14:00 -
Zondagsschool

18 november 18:30 -
Kerkdienst